Home

English:

The impact of noise pollution on ocean life is far remote from what we can perceive and experience. Where human-caused climate change and plastic pollution is prominent in media, the harmful effect of noise pollution in the sea is difficult to convey due to it’s audible/non-visual nature. Thus, our installation gives this complex topic a sensory experience with artistic means.

Norwegian:

Påvirkningen av støyforurensning på havets liv er langt fjernt fra det vi kan oppfatte og oppleve. Hvor menneskeskapte klimaendringer og plastforurensning er fremtredende i media, er den skadelige effekten av støy i havet vanskelig å formidle på grunn av dets hørbare / ikke-visuelle natur. Derfor gir vår installasjon dette komplekse emnet en sensorisk opplevelse med kunstneriske midler.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close